1. Jak nakupovat

Dárkové poukázky Tattoo Dragoon na tetování a piercing můžete koupit několika způsoby.

a) Objednávkou přes webovou stránku – www.tattoo-dragoon.cz/poukazky
b) Osobně na provozovnách

Tattoo Dragoon, Náměstí Svobody 17, 60200 Brno
Tattoo Dragoon, Národní třída 22, 69501 Hodonín

2. Cena
Na Poukázku můžete vložit libovolnou částku – minimálně však 250 Kč. Ceny poukázek jsou včetně DPH a platí v momentě uskutečnění objednávky. V ceně není doprava – její cena se odvíjí od vybraného způsobu doručení.

3. Doprava a platba
Poukázky si můžete nechat poslat:
a) Českou poštou na dobírku
b) Českou poštou při platbě převodem
Nebo osobně vyzvednout na provozovnách.

Platba
Způsob platby se odvíjí od způsobu dopravy:
a) Českou poštou – na dobírku, bankovním převodem
Číslo účtu 2003549399/0800 Česká spořitelna
b) osobní odběr na provozovně Brno – hotově i kartou
d) osobní odběr na provozovně Hodonín – hotově

4. Platnost a podmínky poukázky
a) Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců od dne data prodeje. Poukaz slouží k zaplacení služeb na provozovnách Tattoo Dragoon.

b) Poukazy jsou nesměnné za finanční hotovost

c) Při prodeji zboží za Dárkové poukazy je prodávajícím k ceně zboží přičtena daň z přidané hodnoty ve výši (sazbě) určené platným zněním dle zákonného předpisu v den uskutečnění prodeje zboží za Dárkové poukazy. Prodávající neodpovídá za změny sazby DPH v době platnosti emise jím vydaných Dárkových poukazů.

d) Dárkový poukaz je nutno použít jednorázově. V případě, že Zákazník při koupi zboží uplatní Dárkový poukaz na zboží, jehož cena bude nižší, než je nominální hodnota Dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty Dárkového poukazu nebo na nový Dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního Dárkového poukazu. Cenu zboží převyšující celkovou hodnotu poukazu (poukazů) při odběru zboží Zákazník doplatí finanční hotovostí nebo platební kartou.

e) Dárkové poukazy jsou přenositelné

f) Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, zneužití či zničení Dárkového poukazu.

5. Zrušení objednávky
Svou objednávku můžete zrušit na e-mailu tatoodragoon@seznam.cz, z kterého vám přišlo potvrzení objednávky. O zbytek už se postaráme my.

6. Ochrana osobních dat
a) Nakládání s vašimi osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním objednávky udělujete společnosti Tattoo Dragoon souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů pro účely nákupu a prodeje zboží. Osobní údaje nám slouží pro vyřízení objednávky.
b) U Zákazníků, kteří Dárkové poukazy hradí v hotovosti nebo platební kartou, prodávající nezískává a neshromažďuje osobní údaje.

7. Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky přijímáte ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání vaší objednávky, stejně jako platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného.

8. Odstoupení od smlouvy a výluka plnění.
a) Poukazy jsou nesměnné za finanční hotovost

b) Dle obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
Dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
c) Dárkový poukaz obsahuje individuální ochranné prvky, prodávající je oprávněn a povinen každý předložený Dárkový poukaz zkontrolovat. V případě zjištěného falzifikátu je prodávající povinen falzifikát zabavit a nevydat zboží. Dále je oprávněn vůči osobě, která falzifikát předložila postupovat stejně, jako by mu byly předloženy falzifikáty bankovek. Na žádost Zákazníka je prodávající povinen vystavit o zabavení Dárkového poukazu podle tohoto odstavce písemné potvrzení, ve kterém bude uveden datum, čas a důvod zabavení Dárkového poukazu. d) V případě předložení poškozených dárkových poukazů - mechanicky poškozených, pozměněné velikosti, barevnosti, sdodatečnými úpravami vpisováním nebo jinak upravovanými je prodávající oprávněn tento Dárkový poukaz zabavit, prohlásit ji za neplatnou a nevydat zboží. Na žádost Zákazníka je prodávající povinen vystavit o zabavení Dárkového poukazu podle tohoto odstavce písemné potvrzení, ve kterém bude uveden datum, čas a důvod zabavení Dárkového poukazu.
e) Ztrátou, odcizením či zneužitím Dárkového poukazu nevzniká Zákazníkovi právo na vydání náhradního poukazu.

9. O nás
Tattoo Dragoon
Radek Stibůrek
Šlechtitelská 570
664 43 Želešice
IČ: 66625726
DIČ: CZ7707314307
Email: tattoodragoon@seznam.cz
Tel.: 530 33 655, 777 009 973
Registrace v Živnostenském rejstříku