Kurzy jsou do odvolání pozastaveny.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu Tetování:

- dosažení věku 18-ti let
- vzdělání v oboru kosmetička, osvědčení o kosmetickém kurzu
- zdravotnický průkaz

Termíny kurzu jsou individuální. Celková hodinová forma je 300 hodin a probíhá v Brně.

Cena za akreditovaný kurz Tetování je 40.000,- Kč.

Kontaktní informace:
stiburek@seznam.cz
Tel: 739 092 666

Naše studio dle zákona § 108 , č. 435/2004 Sb. a vyhlášky č. 176/2009 Sb. držitelem akreditace, udělené MŠMT ČR pro pracovní činnost TATÉR ( 69-034-M ).

Tímto je oprávněno k provozování kurzů tetování a následně k vystavení osvědčení o získání profesní kvalifikace pro pracovní činnost Tatér, odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací ( EQF ). Toto je potřebné k získání živnostenského oprávnění k provozování „Činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže”. ( Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. – Příloha č. 2 – Živnosti vázané )